Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online

Tích xanh Facebook là dấu xác nhận chính chủ của Facebook cung cấp cho các fanpage hoặc các tài cá nhân. Chỉ có cá nhân hoặc thương hiệu lớn có ảnh hưởng mới được cấp dấu tích xanh này, do đó tích xanh trở nên rất "quý hiếm" vì không phải ai cũng có thể sở hữu dấu tích xanh này được. Nhưng taoanhdep.com có thể giúp bạn sở hữu dấu tích xanh (giả) này với hiệu ứng "Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online" cho mọi người dùng để sống ảo nhé.
Hướng dẫn:
- Nhấn nút chọn ảnh bạn cần làm avatar tích xanh.
- Nhấn nút Tạo ảnh
- Nhấn nút Tải ảnh về hoặc giữ vào ảnh 3 giây để lưu ảnh.
- Đặt ảnh vừa tải làm ảnh đại diện facebook của bạn.


Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online
Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online
Tải ảnh về
Bình Luận
fanpage Tạo ảnh đẹp