Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn
Chúng tôi cam kết bảo mật và giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.


Cùng với các Điều khoản dịch vụ và Chính sách Cookie của chúng tôi, chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn trên các trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ xem xét chính sách này để luôn cập nhật thông tin. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản mới nhất ở đây. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ cho bạn biết khi bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi vào lần tới, hoặc bằng cách giao tiếp khác.


Bạn sẽ gặp cụm từ "dữ liệu cá nhân" rất nhiều lần trong chính sách này. Khi nói như vậy, chúng tôi muốn đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn như là một cá nhân có thể nhận dạng. Ví dụ như tài liệu này có thông tin có thể nhận biết bạn như tên, chi tiết liên lạc, hành trình chuyến đi, địa chỉ giao thức inte(“IP”), chuỗi cookie hoặc ID thiết bị của bạn, cũng như thông tin có thể không tự nhận dạng bạn, nhưng những thông tin mà chúng tôi lưu trữ cùng với những thông tin nhận dạng đó, như cách bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc quốc gia mà bạn lưu trú khi bạn thực hiện điều đó.
Chúng tôi sẽ chỉ biện hộ cho bản thân mình, do đó chính sách này không bao gồm việc bất kỳ hãng hàng không, đại lý du lịch trực tuyến, khách sạn, công ty cho thuê xe hoặc công ty du lịch nào khác (gọi là “Nhà cung cấp du lịch”) mà chúng tôi khắc họa thu thập hoặc sử dụng thông tin của bạn. Điều đó có nghĩa là khi bạn đặt vé với Nhà cung cấp du lịch, thông tin của bạn sẽ do họ xử lý theo chính sách về quyền riêng tư cũng như các điều khoản và điều kiện của riêng họ. Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ luôn cung cấp cho bạn đường liên kết để bạn có thể đọc nội dung trước khi đặt vé.


*

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi, nếu cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu, nếu cần thiết để thực hiện hoặc tuân theo các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý, hoặc nhằm mục đích kinh doanh thông thường được đề cập trong chính sách này.


Khi chúng tôi cần cung cấp các dịch vụ của chúng tôi hoặc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thỏa thuận mà bạn đã - hoặc đang - thực hiện, như đặt vé với chúng tôi hoặc Nhà cung cấp du lịch.

Ðảm bảo bạn có thể truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên thiết bị cụ thể của bạn, ví dụ như bằng cách thay đổi cách chúng tôi hiển thị thông tin cho bạn theo loại thiết bị của bạn;Đưa ra kết quả theo yêu cầu tìm kiếm của bạn, ví dụ như cung cấp cho bạn danh sách các lựa chọn chuyến bay, khách sạn hoặc thuê xe phù hợp nhất với yêu cầu của bạn;Nếu bạn chọn Nhà cung cấp du lịch mà bạn muốn đặt vé với họ:chuyển bạn đến nền tảng cùng với bất kỳ dữ liệu cần thiết nào để cho phép họ nhận biết bạn và lựa chọn du lịch mà bạn đã chọn trên Skyscanner, bao gồm dữ liệu về trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và chi tiết tìm kiếm du lịch của bạn; hoặctạo điều kiện thuận lợi để hoàn tất đặt vé trong dịch vụ của chúng tôi, công việc này sẽ bao gồm việc thu thập và chuyển đến Nhà cung cấp du lịch đó mọi thông tin cần thiết để cho phép họ xử lý đặt vé, bao gồm chi tiết liên lạc, thông tin hộ chiếu hoặc nhận dạng của bạn, và chi tiết thanh toán;Hồi âm thư từ mà bạn gửi cho chúng tôi như qua trung tâm hỗ trợ dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc trên truyền thông xã hội;Hiển thị nội dung nhận xét, hình ảnh và bất kỳ nội dung và phương tiện nào khác mà bạn gửi đến Skyscanner hoặc tải lên Dịch vụ Skyscanner (chúng tôi gọi điều này là “Nội dung của Người dùng”), và cung cấp cho bạn nhiều công cụ để quản lý và xóa bỏ nội dung này; vàDuy trì và quản lý tài khoản, nếu bạn tạo tài khoản với chúng tôi, và đảm bảo rằng tài khoản luôn được cập nhật và có thể truy cập;
Cải thiện hoặc tối ưu các dịch vụ của chúng tôi và bảo vệ hoặc đẩy mạnh các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Điều này bao gồm nhiều lý do khá nghiêm trọng như ngăn chặn gian lận và an ninh nhưng cũng những vấn đề thú vị như nâng cao sản phẩm để chúng tôi có thể không ngừng cải thiện Skyscanner thậm chí tốt hơn cho khách du lịch.


Mục đích an ninh và phòng ngừa gian lận, ví dụ như lưu giữ các nhóm thông tin thanh toán của bạn như 4 số cuối trong thẻ tín dụng và địa chỉ IP của bạn để ghi chép nguồn gốc có thể của khoản tiền thanh toán, hoặc để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi không bị lạm dụng từ API hoặc từ các đại lý phần mềm tự động. Nhằm những mục đích này, chúng tôi có thể tự động có những quyết định về bạn mà có thể khiến chúng tôi hoặc Nhà cung cấp du lịch mà bạn đang đặt vé chặn việc mua bán.Nhận biết và khắc phục lỗi với dịch vụ của chúng tôi hoặc các phạm vi cần cải thiện qua việc sử dụng thông tin như loại trình duyệt, hệ điều hành, thông tin vị trí và ngôn ngữ và hoạt động chung trên trang cùng với bất kỳ phản hồi nào mà thỉnh thoảng bạn có thể gửi cho chúng tôi;Cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng hoặc dịch vụ hỗ trợ liên quan đến bất kỳ vấn đề nào mà bạn nêu lên hoặc những vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ như tuy cuối cùng Nhà cung cấp du lịch chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể có với chuyến bay, khách sạn hoặc dịch vụ du lịch khác mà bạn đã đặt chỗ thông qua Skyscanner, nếu bạn hoặc Nhà cung cấp du lịch liên hệ với chúng tôi về vấn đề đặt chỗ của bạn, chúng tôi sẽ cần sử dụng một số dữ liệu cá nhân của bạn để có thể hỗ trợ bạn;Tìm hiểu và đánh giá cách thức, thời điểm và lý do mọi người sử dụng Skyscanner để cung cấp, đánh giá, cải thiện và tối ưu việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ:theo dõi số lượng người sử dụng truy cập vào, hoặc đặt vé với Nhà cung cấp du lịch và chi tiết về các lựa chọn du lịch liên quan được chọn để ghi chép tài liệu và phân tích kinh doanh;phân tích ở mức độ tổng hợp những nhóm người dùng khác nhau có thể đang xem hoặc nhấp vào trong dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ hơn về các tính năng hoặc chức năng phổ biến hơn hoặc hữu ích hơn những loại khác;xem xét và tiết chế bất kỳ Nội dung người dùng mà bạn tải lên Dịch vụ Skyscanner;chạy thử nghiệm A/B hiển thị các phiên bản dịch vụ của chúng tôi xen kẽ với các nhóm người dùng khác, để đánh giá tác động tích cực hoặc tiêu cực của những thay đổi đó lên trải nghiệm dịch vụ của người dùng. Ví dụ như chúng tôi có thể thay đổi tình trạng nổi bật của nút, màu hoặc vị trí của nó cho những người dùng khác nhau truy cập vào trang của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu rõ cách giúp dịch vụ của chúng tôi dễ sử dụng hơn hoặc thu hút sự chú ý của người dùng có hiệu quả hơn đến các thông tin có liên quan và quan trọng nhất; vàđánh giá hiệu quả giao tiếp của chúng tôi qua việc ghi chép và phân tích liệu các email mà chúng tôi gửi đến bạn có được mở đọc không.Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn về dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo trải nghiệm của bạn trên Skyscanner hữu ích, hiệu quả và thích hợp nhất có thể. Ví dụ:chúng tôi sẽ sử dụng cookie để nhớ các ưu tiên ngôn ngữ và tiền tệ của bạn và cũng có thể cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách làm nổi bật hoặc đề nghị thông tin hoặc lựa chọn du lịch nhất định mà chúng tôi tin rằng phù hợp với bạn dựa trên lịch sử tìm kiếm trên Skyscanner và sử dụng dịch vụ của chúng tôi;nếu bạn đề nghị chúng tôi gửi bản tin hoặc tài liệu tiếp thị cho bạn, chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu về thời gian hoặc nội dung cho thấy những điều chúng tôi tin rằng có lợi nhất cho bạn như bằng cách sử dụng thông tin mà bạn tìm kiếm gần đây về chuyến bay ở Barcelona để gợi ý chúng tôi tìm hiểu xem bạn có muốn tìm kiếm một khách sạn ở Barcelona;chúng tôi có thể sử dụng thông tin địa điểm để dự đoán sân bay mà bạn có thể muốn khởi hành hoặc trở về lại; vàViệc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn giúp chúng tôi tạo ra một hồ sơ và khung thời gian cho hoạt động của bạn trên các dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cẩn trọng đảm bảo rằng các hoạt động của chúng tôi không tạo bất kỳ hồ sơ nào hoặc tự động có bất kỳ quyết định nào có thể có bất kỳ ảnh hưởng pháp lý hoặc đáng kể nào khác đến bạn.Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để hướng dẫn máy học các thuật toán nhằm giúp chúng tôi cá nhân hóa Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin nhận dạng trực tiếp như thông tin liên lạc hoặc dữ liệu thanh toán của bạn cho những mục đích này.Thông báo về quyết định kinh doanh mang tính chiến lược thông qua việc tạo cơ sở dữ liệu tổng hợp từ các dữ liệu ẩn danh, cho phép chúng tôi có cái nhìn hữu ích hơn về quy luật hoặc xu hướng trong ngành du lịch. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu tìm kiếm để theo dõi nhu cầu đối với các điểm đến và chắc chắn rằng các lựa chọn giá vé và du lịch mà chúng tôi hiển thị cho người dùng của mình luôn có sẵn qua dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này cũng hữu ích đối với Nhà cung cấp du lịch vì cho phép họ nhận biết các lộ trình hoặc địa điểm mới được nhiều người yêu cầu và đảm bảo họ đang đem đến cho khách hàng các mức giá cạnh tranh.Liên lạc với bạn để mời bạn tham gia nghiên cứu thị trường xác thực.
Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên quyền lợi hợp pháp, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện điều này nếu quy trình xử lý thích hợp, đầy đủ và giới hạn những gì cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập. Và tất nhiên, chúng tôi sẽ luôn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chúng tôi không làm ảnh hưởng một cách bất công đến quyền lợi và sự tự do của chính bạn.


gửi cho bạn email về các dịch vụ mà bạn yêu cầu như Thông báo giá;gửi cho bạn những thông tin tiếp thị trực tiếp qua email, thông báo nhanh hoặc phương tiện khác nếu bạn đồng ý điều đó;lưu giữ các cookie nhất định trên thiết bị của bạn, nếu điều đó cần phải có ý kiến đồng ý; vàghi chép và đánh giá ý kiến phản hồi của bạn nếu bạn đồng ý tham gia thử nghiệm từng người dùng.
Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chỉ dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý này vào bất kỳ lúc nào hoặc bằng chức năng trong tính năng sản phẩm thích hợp hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi.


Trường hợp cần thiết để thực hiện hoặc tuân theo quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý.
Chúng tôi có thể cần lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn liên quan đến các yêu cầu pháp lý, hoặc để chấp hành, điều hành và kiểm toán. Ví dụ như chúng tôi có thể lưu giữ thông tin nếu luật pháp yêu cầu, hoặc nếu lệnh của tòa án hoặc cơ quan quản lý buộc chúng tôi phải lưu giữ. Ngoài ra, khi bạn thực hiện bất kỳ quyền tiếp cận, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp pháp và thích hợp mà bạn có, chúng tôi có thể yêu cầu tài liệu nhận dạng và xác minh từ bạn để xác nhận nhận dạng của bạn.


*

Mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ có nhiều thông tin lặt vặt về họ được thu thập, lưu giữ và xử lý. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập thêm thông tin không cần thiết.


Chúng tôi không thể giúp bạn lập kế hoạch và đặt vé cho chuyến đi mơ ước của bạn nếu không có thông tin của bạn. Do đó khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi phải thu thập, lưu giữ và chia sẻ một số dữ liệu cá nhân và đề nghị bạn đồng ý với điều đó phù hợp với chính sách này. Chúng tôi thu thập thông tin theo ba cách:

Bạn tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi
Thông tin mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cần thiết để bạn đặt vé du lịch cho bản thân và cho người khác. Đó là những thông tin từ ngày giờ và điểm đến mà bạn chọn trong tìm kiếm, đến những thông tin cơ bản để đặt vé với Nhà cung cấp du lịch như tên và chi tiết liên lạc. Điều này cũng có thể bao gồm nội dung như các nhận xét hoặc hình ảnh mà bạn tải lên dịch vụ của chúng tôi để chia sẻ với những khách du lịch khác. Điều quan trọng nhất là bạn luôn là người quyết định có hay không cung cấp loại thông tin này cho chúng tôi.


Chúng tôi tạo hoặc thu thập thông tin tự động
Chúng tôi tạo hoặc thu thập một số thông tin từ máy vi tính hoặc thiết bị của bạn một cách tự động khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin bao gồm địa chỉ IP của bạn, thông tin về thiết bị và trình duyệt mà bạn đang sử dụng để truy cập vào dịch vụ của chúng tôi, URL trang web mà bạn truy cập vào chúng tôi và các trang của bên thứ ba mà bạn truy cập khi nhấp vào những đường liên kết để thoát trang Skyscanner. Thông tin cũng bao gồm chi tiết đặt vé mà bạn thực hiện qua Skyscanner. Chúng tôi cũng có thể biết vị trí của bạn từ điện thoại di động hoặc địa chỉ IP của bạn. Điều này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn và chắc chắn bạn nhận được nội dung thích hợp nhất với bạn.


Chúng tôi nhận được thông tin từ các bên thứ ba
Đôi khi chúng tôi được cung cấp thông tin về bạn từ các bên thứ ba, tùy theo cách bạn chọn tương tác với chúng tôi. Ví dụ như khi bạn vào trang web của chúng tôi qua một đối tác quảng cáo, hoặc khi bạn đăng nhập vào tài khoản Skyscanner bằng tính năng đăng nhập mạng xã hội của chúng tôi. Và nếu bạn đặt vé với Nhà cung cấp du lịch, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ họ về việc bạn có tiếp tục chuyến đi của mình không, thông tin bạn đặt vé và bạn đặt vé có thành công không. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các nhà cung cấp dịch vụ ngăn chặn gian lận mà chúng tôi hợp tác để ngăn chặn việc lạm dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi không nhằm dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, và trẻ dưới 16 tuổi không phải cung cấp bất kỳ thông tin nào cho, trên hoặc qua dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ dưới 16 tuổi, và nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được dữ liệu không được cung cấp bởi, hoặc với sự đồng ý rõ ràng thay mặt, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó.

Tùy theo cách bạn tương tác với dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập hoặc xử lý các nhóm dữ liệu cá nhân sau đây qua ba cách khác nhau được giải thích ở trên.


Thông tin liên lạc:như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và những thông tin tương tự khác của bạn.Thông tin nhận dạng:như bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ xác nhận nhận dạng khác mà có thể có thông tin như tên, địa chỉ, giới tính, quốc tịch và ngày sinh của bạn.Thông tin thanh toán:như số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn, ngày hết hạn và mã xác minh khi bạn đặt vé du lịch thông qua dịch vụ của chúng tôi.Thông tin du lịch và đặt vé:như tham chiếu đặt vé, lịch sử đặt vé, danh sách hành khách (“PNR”), thông tin nhận dạng hoặc hộ chiếu và hành trình du lịch.Thông tin nhân khẩu học:độ tuổi, giới tính, vị trí và ngôn ngữ ưu tiên của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.Thông tin về thiết bị và vị trí:chi tiết chung từ thiết bị của bạn như địa chỉ IP, loại, kiểu, nhãn hiệu và hệ điều hành của thiết bị;dữ liệu vị trí cụ thể dựa trên dữ liệu GPS từ thiết bị di động của bạn (khi bạn cho phép chúng tôi truy cập vào thông tin này qua các cài đặt thiết bị của bạn); vàvị trí không cụ thể dựa trên địa chỉ IP của bạn.Thông tin sử dụng và hồ sơ:lịch sử tìm kiếm trên Skyscanner và các ưu tiên du lịch của bạn;cách bạn tương tác với dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thời gian bạn truy cập trên trang và/hoặc ứng dụng của chúng tôi và các trang, tính năng hoặc chức năng mà bạn đã sử dụng;các đường liên kết mà bạn đã nhấp vào để được chuyển đến hoặc từ dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhận biết Nhà cung cấp du lịch mà bạn chuyển đến và loại dịch vụ du lịch mà bạn đã chọn; vànếu bạn được chuyển đến trang web hoặc ứng dụng của Nhà cung cấp du lịch để hoàn tất đặt vé, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ Nhà cung cấp du lịch đó về việc bạn có hay không đặt vé với họ và những việc bạn sẽ làm để đặt vé.Thông tin về các ưu tiên:các ưu tiên đã chọn liên quan đến tài khoản Skyscanner của bạn bao gồm ý kiến đồng ý cụ thể hoặc từ chối, các ưu tiên email và thông báo nhanh cũng như các cookie có trong các ưu tiên quảng cáo của bạn.Thông tin giao tiếp:bao gồm các giao tiếp mà chúng tôi nhận được từ bạn như ý kiến phản hồi, yêu cầu trợ giúp và câu hỏi thắc mắc qua email và các biện pháp giao tiếp điện tử khác như trò chuyện trực tuyến, tin nhắn hoặc truyền thông xã hội; vàsiêu dữ liệu liên quan đến những giao tiếp này như ngày giờ.Nội dung do người dùng tạo hoặc cung cấp:nội dung mà bạn tải lên dịch vụ của chúng tôi bao gồm ý kiến, hình ảnh, video, đề nghị, ưu tiên, nhận xét và siêu dữ liệu như ngày giờ liên quan đến nội dung đó; vàbất kỳ thông tin nào mà bạn gửi cho chúng tôi trong khi thư từ liên lạc với chúng tôi như chữ ký, hình ảnh, ý kiến và chi tiết quá trình làm việc, tiền lương và các thông tin tương tự khác nếu bạn đang nộp đơn xin việc với Skyscanner.Thông tin truyền thông xã hộiđịa chỉ email được chúng tôi thu thập tự động từ nền tảng truyền thông xã hội bên thứ ba mà từ đó bạn đăng nhập vào Skyscanner.
Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu của bạn cho đến khi chúng tôi vẫn cần, hoặc phải lưu giữ vì lý do pháp luật yêu cầu. Sau đó chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin để không thể nhận dạng bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, nhưng bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn vào bất kỳ lúc nào.


Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi nào vẫn còn cần thiết. Điều này tùy theo lý do thu thập, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở pháp lý liên tục để thực hiện điều này (như hoàn tất hợp đồng giữa chúng ta, thực hiện dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc vì quyền lợi hợp pháp của chúng tôi). Xin đừng lo lắng, nếu chúng tôi không còn lý do gì hoặc không có yêu cầu pháp lý nào xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin hoặc lưu giữ theo cách không còn nhận diện được bạn.
Chúng tôi có các chính sách lưu giữ khác nhau cho các loại dữ liệu cá nhân khác nhau, có xem xét đến:


Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân;Thời gian hoàn tất mục tiêu đó; vàBất kỳ lý do cụ thể hoặc nghĩa vụ pháp lý quan trọng hơn cần lưu giữ dữ liệu cá nhân trong khoản thời gian cụ thể.
Ngoài ra, nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân như địa chỉ email, tên và các chi tiết khác của bạn để bạn có thể đăng nhập và truy cập dịch vụ của chúng tôi miễn là bạn có tài khoản. Chúng tôi có thể lưu giữ thông tin khác vô hạn định - như hoạt động của trang liên kết với địa chỉ IP - mà chúng tôi sử dụng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khách du lịch của mình, cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như bảo vệ quyền lợi kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể xóa Nội dung của Người dùng, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, theo điều khoản dịch vụ và hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi.

Dù thời gian lưu giữ là bao lâu, bạn có thể đề nghị chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong các tình huống nhất định. Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể quản lý dữ liệu cá nhân của mình trong phần Những lựa chọn và quyền của bạn là gì? của chính sách này.


Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn chỉ khi bạn yêu cầu chúng tôi, khi đó là một phần cần thiết trong quá trình làm việc với bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn, hoặc nếu chúng tôi cần vì lý do pháp luật yêu cầu. Các công ty mà bạn đặt vé thông qua Skyscanner (như các hãng hàng không hoặc khách sạn) sẽ thu thập dữ liệu của bạn phù hợp với chính sách riêng của họ. Đôi khi các công ty quảng cáo qua dịch vụ của chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin của bạn (xem phần Chúng tôi có sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự khác không?). Cuối cùng, các công ty giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cũng sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn thay mặt chúng tôi.


Nhà xử lý bên thứ ba có thể tọa lạc, hoặc xử lý thông tin của bạn, bên ngoài quốc gia mà bạn đang lưu trú. Nếu việc sử dụng Nhà xử lý bên thứ ba của chúng tôi liên quan đến việc truyền dữ liệu cá nhân từ trong phạm vi Châu Âu đến một nơi ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu, thì chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được bảo vệ thích hợp tại địa điểm đó, thường bằng cách áp dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban Châu Âu chấp thuận và kiểm tra an ninh chặt chẽ.